NGƯỜI LỚN

Tôi hay dùng từ "tầm" để nói về những người mình ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi không dùng từ này đối với những người giỏi, mặc dù chưa bao giờ phủ nhận năng lực của họ. Với tôi, người giỏi thì rất nhiều, nhưng người lớn thì ít lắm. Tầm là nói đến cái … Continue reading NGƯỜI LỚN

CHỐI BỎ

Có bao giờ bạn chối bỏ một phần nào đó trong cuộc đời mình chưa? Ví dụ chối bỏ gia đình, nhẹ hơn là chối bỏ một thành viên nào đó. Chối bỏ mái trường, nhẹ hơn là chối bỏ một thầy cô giáo, hay một người bạn nào đó khó ưa. Chối bỏ chỗ … Continue reading CHỐI BỎ

TƯ CÁCH

Ta thường dùng từ “tư cách” khi muốn đề cập đến điều mình đang đại diện để chia sẻ hay phát ngôn. Ví dụ ta nói, trong tư cách phụ huynh, tôi đề nghị quý thầy cô phải làm tròn sứ mệnh của mình với học trò. Hoặc sếp vẫn hay bảo với nhân viên, … Continue reading TƯ CÁCH

THẬN TRỌNG

Hôm qua tôi có viết bài “Tới hạn” thì hôm nay hoàn tất nốt bài “Thận trọng” cho tròn 100%, chứ không hiểu lệch thì nguy hại. Nhắc lại chút xíu về tới hạn. Đây là cột mốc mà tại đó sẽ có sự chyển đổi về chất khi tích đủ lượng. Ứng với khả … Continue reading THẬN TRỌNG

TỚI HẠN

“Tới hạn” là thuật ngữ trong lĩnh vực vật lý để chỉ một ngưỡng mà khi đạt đến đó sẽ xảy ra sự chuyển đổi về chất. Tôi xin phép mượn chữ này để nói về khả năng con người. Đã có lần nào bạn cảm nhận được rõ rệt về sự chuyển hóa về … Continue reading TỚI HẠN