CYA & EM

Tôi phải cám ơn câu hỏi của một bạn trẻ đang tham gia chuỗi huấn luyện của CYA. Tôi cám ơn em vì nhờ câu hỏi ấy mà tôi có cảm hứng viết bài này. Và cũng nhờ đó mà tôi tự soi mình, nhận ra mình đang chưa làm tốt công việc, đó là truyền cho em một tinh thần mà CYA muốn em hướng đến.

CYA có ba mảng hoạt động chính là Góc nhìn Việt, Gương sáng Việt và Cuộc sống Việt. Vậy chuỗi huấn luyện 6 buổi có liên quan gì đến ba mảng ấy? Tôi trả lời em rằng: nó có liên quan, không những vậy mà còn rất chặt. Dĩ nhiên để thấy được sự liên hệ này, đòi hỏi em chịu khó nhìn ở tầng sâu hơn là bề mặt.

Mục đích ra đời của CYA ngay từ ngày đầu và mãi là như vậy, đó là làm sao để góp phần nâng tầm thế hệ trẻ trở thành một thế hệ dám sống “mặn” hơn, khát vọng hơn, mang trong mình những tư tưởng phù hợp với tinh thần thực học, dấn thân, có trách nhiệm với chính mình và lớn hơn là đất nước.

Người Nhật có câu: “Không thể yêu nước trong sự vô minh”. Bởi thế chúng tôi bắt đầu từ chính bản thân em. Em không thể khát vọng, nghĩ những điều lớn lao nếu ngay cả bản thân mình vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của ba tư duy đang cản trở em mà tôi vẫn thường nói đến: mì ăn liền, đòi hỏi, nhỏ nhặt. Mọi sự bắt đầu từ TÔI, và cụ thể là từ một tư tưởng phù hợp nhận thức đúng đắn về bản thân. Em phải học cách nghĩ trước khi học cách làm. Em phải hiểu mình, biết mình mạnh gì, yếu gì, muốn hướng đến điều gì, điều gì là quan trọng với em, điều gì không. Nhưng có cách nghĩ đúng mà không được trang bị công cụ đúng để đi cùng em trong hành trình khát vọng thì khó lắm. Công cụ ấy chính là sáchngoại ngữ. Dĩ nhiên công cụ thì không bao giờ là đủ. Nhưng tôi tin với hai “người thầy” nền tảng này sẽ mở toang cánh cửa tri thức cho em bước vào.

Tuy nhiên, thực tế hiện tại vẫn là thứ em lo lắng? Em chỉ là mới sinh viên năm nhất, năm hai. Vẫn còn một chặng đường dài đầy thử thách cho em. Bởi vậy rất cần em phải thiết kế cho mình một lộ trình, đó lời đáp cho câu hỏi “Làm gì với bốn năm đại học?”. Để khi ra trường, em phải khác. Em sẽ không giúp được ai nếu sự nghiệp mình chưa vững. Chưa làm điểm tựa cho bản thân thì sao có thể như vậy với những người xung quanh?

Chuỗi huấn luyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng dĩ nhiên chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau ở “buổi thứ bảy”, tức là “buổi cuộc đời” em, do chính em lựa chọn, em quyết định, em đặt nền móng xây nên ngôi nhà của em. Ở đó, chúng tôi vẫn “ám ảnh” em qua năm giá trị mà mỗi CYAer cam kết: Khát vọng, Dấn thân, Thực học, Trách nhiệm, Vì cái chung. Chắc em sẽ không quên?

Chúng tôi vẫn đang mang lại thật nhiều giá trị thực cho em. Chúng tôi cũng cam kết sống đúng với những giá trị của một CYAer. Chúng tôi cũng như em thôi, trẻ và ít kinh nghiệm. Vì vậy, CYA mong muốn chúng ta gắn kết lại với nhau, trong cùng một ngôn ngữ. Ngôn ngữ này sẽ giúp ta dám sống đàng hoàng hơn trong một xã hội nhiều biến động. Chúng tôi chỉ mong sao, tất cả CYAer cùng chung tay lan tỏa điều này. Lan tỏa bằng cách nào? Lan tỏa thông qua chính cuộc sống của em, qua chính nỗ lực hành động để tạo giá trị thực cho xã hội. Hay nói ngắn gọn, qua chính CON NGƯỜI em. Nếu em làm được, thì xem như chúng ta thành công. Còn nếu không, thì cả em và chúng tôi đều thất bại.

Vậy em nhé, những CYAer tương lai! Hãy hiểu đúng, hiểu trọn vẹn; từ đó lựa chọn sống đúng, sống trọn vẹn với năm giá trị chúng ta hướng tới. Chỉ cần như thế thôi là đủ.

2 thoughts on “CYA & EM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s