ỨNG XỬ VĂN MINH

Đây là một chủ đề mà tôi đã muốn chia sẻ từ lâu. Đó chỉ là những hành vi này nhỏ, thậm chí rất nhỏ nhưng thể hiện văn minh ở mỗi cá nhân, nhìn rộng hơn là cả xã hội. Mong rằng điều này không những được áp dụng trong ngày Lễ Tết, mà là suốt 365 ngày của năm.

P/S: Đây là chương trình Kỹ Năng Sống được TGM Training (nơi tôi đang làm việc) hợp tác với Trung Tâm Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC tại Tp.HCM (kênh VTC4) thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h55 Chủ nhật, và được phát lại 8h sáng Thứ 2 và 22h45 Thứ 3, 9h sáng Thứ 4 hàng tuần trên kênh VTC4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s