ĐƠN ĐẶT HÀNG GAI GÓC

Một đơn vị kia đặt hàng tôi về một đề tài rất gai góc. Gai góc ở đây không phải là khó nữa, mà là không thể (mặc dù tôi nghĩ trên đời này mọi thứ đều có thể).

Vấn đề là gì? Đó là các bạn mong tôi giúp các bạn “tìm ra được hướng đi cho sự nghiệp tương lai của mình” và “biết cần phải chuẩn bị cái gì cho tương lai ấy”. Cái gai góc là: hai mục tiêu ấy chỉ trong 01 buổi chia sẻ!!!

Ba sai lầm ở đây là gì?

Thứ nhất, một lần nữa lại là một tư duy… mì ăn liền. Cái tư duy này tôi đã chia sẻ nhiều, nay không muốn nói lại nữa. Tính hiện hữu của nó vẫn còn rất cao, hằn trong nếp nghĩ của không ít người. Điều này dễ hiểu bởi người ta thích cái gì dễ dàng, có ngay kết quả. Mà tôi thấy cái gì có ngay thì cũng dễ mất ngay. Không tin bạn thử quan sát trong cuộc sống xem.

Thứ hai, phó thác tương lai và cuộc đời mình cho người khác. Tôi ngại nhất là những đề nghị theo kiểu “giúp em tìm đam mê với”, “em thế này thì hợp với các gì?”… Thật ra, công việc của tôi có một phần giúp các bạn điều đó, nhưng cái tôi làm chính xác không phải là giúp bạn, mà là giúp bạn nhận ra rằng “bạn hãy tự giúp mình”. Một khi bạn đặt sai điểm tựa, hoặc tìm điểm tựa từ bên ngoài thì bạn cũng khó lòng đứng vững ở bên trong – là điểm tựa thật sự.

Thứ ba, sự kỳ vọng vô lý, điều này cho thấy suy nghĩ có vấn đề. Chỉ trong 01 buổi mà giúp quán triệt hai mục tiêu trên thì tôi đành chịu. Sự thất vọng nó đến từ việc kỳ vọng không đúng. Không phải tôi không làm được từ phía tôi 02 điều trên, nhưng đó là từ phía tôi. Tôi trải qua khoảng ba bốn năm chẳng biết mình làm cái gì, trải một vài công việc từ lặt vặt đến nghiêm túc để khám phá bản thân, và đến bây giờ tôi vẫn luôn mở để thật sự tìm ra “mình là ai?”. Tôi nghĩ chắc cũng phải vài năm nữa mới rõ hoàn toàn. Vậy mà bạn muốn tôi giúp bạn trong 01 buổi?!

Tôi xin thua nên thôi để bạn tự giúp mình vậy. Rồi sau đàn em bạn hỏi thì bạn có thể trả lời giống như tôi ngày hôm nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s