TÊN “BÀI HÁT CUỘC ĐỜI”

Tôi không biết các bài hát có tựa đề “Bài không tên…” là do tên của nó là vậy, hay do tác giả không biết đặt tên gì nên gọi như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nghe rất hay.

Cái tên bài hát do tác giả đặt. Tương tự vậy, tên mọi điều cũng do con người đặt mà thôi. Bản thân sự việc không có tên.

Trong giáo lý nhà Phật có khái niệm gọi là tính Không, đại ý hiểu nôm na là sự việc/ sự vật không có tính, cái tính của nó là do con người đặt ra theo góc nhìn của người đó. Tôi là người Công Giáo, nhưng cũng học hỏi ở Phật Giáo nhiều điểm hay, một trong những điểm hay ấy là tính Không này. Nó giúp tôi nhìn nhận sự việc đơn giản hơn, hay ít ra lãnh nhận trách nhiệm thuộc về mình, vì sự việc/ sự vật không có lỗi. Nó cũng giống như thói quen số 1 trong “7 Habits for highly effective people”, dịch là chủ động sẽ không toát lên hết ý nghĩa của cách hiểu này; mà phải là “nhận lãnh trách nhiệm”. Nhận lãnh trách nhiệm, tức là mình có quyền nhìn sự việc theo cách nào đó hữu ích cho mình và cho người, để mình nắm lấy quyền lựa chọn đưa ra hành vi phù hợp.

Quay lại với những bài hát tên là “Không tên”, như thể tác giả nhường quyền đặt tên lại cho người nghe, và đó cũng là lúc người nghe hòa vào ca khúc, cộng với tâm trạng lúc nghe để tự mình chọn cho nó cái tên phù hợp. Như vậy là, ca khúc với ta đã hòa vào làm một. Trong ta có giai điệu, có nội dung, có cái hồn; và trong bài hát cũng có ta.

Thật hay!

Cũng như Chúa dạy tôi rằng, trong anh em có Chúa, và trong Chúa có anh em. Nhìn sự việc như vậy, sẽ thấy ta trong người và người trong ta. Khi là một, sẽ không có sự chia lìa. Khi không có chia lìa, thì tình yêu thương sẽ ngự trị nơi con người và trái đất này.

Chỉ cần như thế thôi, là đủ cho mọi việc mình làm. Như Mẹ Teresa nói rằng: “Not all of us can do great things. But we can do small things with great love” (Không phải ai cũng làm được những việc to tát. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm những việc rất nhỏ với một tình yêu lớn”).

Bạn chính là tác giả của “bài hát cuộc đời” này. Chúc bạn sống và làm mọi thứ bằng dưới cái tên “tình yêu thương”.

One thought on “TÊN “BÀI HÁT CUỘC ĐỜI”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s