NGỘ TÍNH

Thật là một phương pháp học hay được phân tích của Elon Musk (http://cafebiz.vn/elon-musk-da-tao-ra-4-cong-ty-ty-do-khi-moi-hon-40-tuoi-nho-phuong-phap-hoc-ma-ban-cung-co-the-ap-dung-20160904181834755.chn).

Theo tôi phương pháp này đòi hỏi một điều kiện cần ở người học, đó là ngộ tính. Ngộ tính hiểu nôm na là khả năng hấp thụ, tính giác ngộ của một người về một vấn đề nào đó. Có thể tượng hình để dễ hiểu, là khi một cơn mưa ào xuống, ngộ tính như nền đất vậy. Có những nền đất nước bật vào rồi văng ra mất tiêu, có những nền đất hút được một chút nước, và cũng có những nền đất thấm gần hết nước mưa trong phạm vi chu vi của mình.

Bởi ngộ tính khác nhau mà cùng một ông thầy, cùng một bài học, cùng một tài liệu, cùng một đề kiểm tra, và có thể cùng một trình độ xuất phát điểm đầu vào, nhưng đầu ra hoàn toàn khác xa nhau.

Phương pháp của Elon Musk tóm tắt thành 3 bước như bài viết đề cập:
1. Elon dành vô số năm để đọc lượng sách nhiều hơn 60 lần so với người bình thường.
2. Elon đọc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
3. Elon liên tục ứng dụng những gì mình học được bằng việc thiết lập ý tưởng thành các quy tắc cơ bản và tái thiết chúng theo một cách mới mẻ.

Ở cả 3 bước này đều cần ngộ tính, do đó không phải ai làm theo 3 bước này cũng trở nên Elon Musk, nhưng chắc chắn một điều là sẽ tốt hơn bản thân mình trước đây.

Nói vậy để chúng ta rèn luyện trong tỉnh giác, chứ không bị ngộ nhận về bản thân, hoặc ảo tưởng về một phương pháp thần kỳ nào đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s