21/6 – NGÀY NHÀ BÁO

Hôm nay 21/6 gọi là Ngày Nhà báo Việt Nam. Nhưng chính xác thì là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ngày này có tính chất lịch sử cần được tôn trọng. Nhưng tôi chưa được thuyết phục lắm lý do vì sao Ngày Báo chí lại gắn với sứ mệnh “nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí”.

Báo chí vẫn được coi là cơ quan quyền lực thứ tư (sau lập pháp, hành pháp và tư pháp). Trong quyền lực, nguyên tắc tối quan trọng là “check & balance” (kiểm soát & cân bằng). Và để check & balance, sự độc lập (hay ít ra càng ít chi phối) ở mỗi loại quyền lực là thực sự cần thiết cho sự phát triển của xã hội.

Những nhà báo chân chính vẫn quằn mình nỗ lực trong sự chi phối đến nghẹt thở của tòa soạn. Chủ tòa soạn thì cũng gồng gánh trước áp lực của sự thật và đồng tiền, đó là chưa kể sự kiểm duyệt khắt khe. Báo chí chưa thật sự đại diện cho tiếng nói của lương tri, mà nhiều khi phải nhường bước cho tiếng nói của thị trường và định hướng.

Tôi nói vậy không có nghĩa là trách móc nhà báo đâu. Vì, càng là một nhà báo chân chính thì sẽ hiểu hơn hết những tôi chia sẻ. Cái khó trong lọ đã khiến một số nhà báo chân chính can đảm bứt ra để tìm lại con người lương tri và phẩm giá của mình.

Như câu nói nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln: “Resolve to be honest at all events; and if in your own judgment you cannot be an honest lawyer, resolve to be honest without being a lawyer” (Hãy quyết tâm sống trung thực trong mọi sự; nếu bạn thấy mình không thể trở thành một luật sư trung thực, thì hãy cố sống trung thực mà không cần phải làm luật sư).

Ngày hôm nay, 21/6, xin chỉ tri ân những nhà báo chân chính luôn dấn thân và tranh đấu cho sự thật mà thôi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s