SẢN PHẨM CỦA BẠN?

Mỗi người đều có nhiều sản phẩm để tạo nên, tuỳ thuộc vào vai trò mà họ đang đóng.

Ở vai trò làm cha mẹ, sản phẩm của họ là đứa con mình sinh ra (theo cả nghĩa đen nhất).

Ở vai trò người thầy, sản phẩm của họ là người học viên mình giáo huấn.

Ở vai trò người nhân viên, sản phẩm của họ là kết quả công việc và thái độ làm việc trong phạm vi chức năng mà họ được cấp trên giao phó.

Ở vai trò người quản lý, sản phẩm của họ chính là hệ thống và văn hoá thế nào để có thể kiến tạo được tính ê-kip, sao cho tập thể họ sở hữu không chỉ là một nhóm người mà là một đội ngũ.

Ở vai trò người đứng đầu, sản phẩm của họ sẽ là chính công ty/ tổ chức/ quốc gia ấy, sao cho “đất” ở đó thật lành để “chim” muốn đến đậu. Và có bay đi thì cũng luôn tự hào về nơi mình từng ở.

Và ở mức độ phổ quát nhất, ở vai trò một con người, sản phẩm của người đó chính là CUỘC ĐỜI họ. Sao cho nghĩ về, nhìn lại, họ có thể tự hào rằng đó là mình.

Sự ý thức về sản phẩm mà mình tạo nên sẽ giúp nâng cao trách nhiệm, đồng thời sống đúng và đủ với từng vai trò mình lãnh nhận.

Vậy, sản phẩm của bạn là gì?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s