KHAI PHÓNG

Ba nguyên tắc “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng” đã từng là triết lý giáo dục của VHCH. Tuy thời gian đã qua, nhưng thiết nghĩ 3 nguyên tắc này vẫn còn nguyên tính thời sự. Bỏ qua kẻ thắng người thua của lịch sử, chỉ lấy giáo dục làm tâm điểm để bàn thì tôi mạnh dạn góp ý giáo dục Việt Nam nên lựa chọn, hoặc ít ra cũng cân nhắc 3 nguyên tắc này.

ĐH Fulbright Vietnam đã chính thức tuyển sinh mùa đầu tiên, dự kiến trao 50 suất học bổng cho 50 bạn trẻ phù hợp cho “Năm học đồng kiến tạo” của họ. Tôi tin rằng vị thế và uy tín của ĐH Fulbright Vietnam thì không còn gì để bàn về định hướng và chất lượng của chương trình. Rất hy vọng đây sẽ hình mẫu tiên tiến, góp phần cho nền giáo dục ĐH đang ngày càng khởi sắc hơn.

Ở một vùng đất dân sự khác, tôi cũng muốn giới thiệu đến các bạn trẻ một hệ học không chính quy, một “ngôi trường đặc biệt” và cũng rất tiên phong về giáo dục khai phóng, mang tên OpenEdu Initiative. Định vị là “trường học khai phóng” phi lợi nhuận với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người để trở thành con người tự do (http://openedu.vn/gioi-thieu/6/gioi-thieu-openedu).

Hệ chính quy đã có đơn vị đủ tầm và sức. Hệ không chính quy cũng đã hoạt động hơn 10 năm nay với 4 thế hệ học viên (chừng hơn 100 người) và sắp ra mắt thế hệ thứ 5. Ngoài ra còn rất nhiều những dự án lớn nhỏ khác của cộng đồng dân sự mà tôi có biết và cũng nỗ lực góp chút sức vào đó. Mọi mũi tên đang cùng 1 hướng, đó là góp phần kiến tạo nên một thế hệ khai phóng, với cái đầu minh định và trái tim có hồn.

Dù vẫn rất mơ hồ, tăm tối, nhưng nếu không vỗ cánh thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội bay.

Tôi tin vào một thế hệ trẻ Việt Nam, và tương lai đất Việt, vào lòng tốt của việc nghĩa, vào tinh thần dấn thân và phụng sự của thật nhiều con người mà ở họ, chỉ đơn giản là không thể ngồi yên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s