TẤM LÒNG & NĂNG LỰC

Trong mọi sự quan trọng hơn vẫn là tấm lòng. Năng lực vừa phải nhưng tấm lòng tràn đầy thì vẫn đáng quý hơn điều ngược lại. Nhiều người có năng lực nhưng thiếu tấm lòng thì hiệu quả vẫn thấp.

Năng lực thì học ở trường lớp. Còn tấm lòng thì học ở thầy mẹ. Gia đình mang lại tấm lòng cho con nhiều lắm thông qua cái đức cha mẹ để lại, tức là tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Con cái nhìn vào đó để hiểu tấm lòng của những người khác với mình, từ đó sẽ hình thành tấm lòng nơi người khác.

Những người ít trải qua khó khăn, sóng gió, thường cũng ít quý tấm lòng người khác dành cho mình, vì vậy mà cũng ít có tấm lòng nơi ngươi khác. Khi đã không có tấm lòng thì bàn thêm chuyện khác cũng vô nghĩa.

Tấm lòng khởi đi từ tình yêu thương mà mình chọn đặt vào một ai đó, hay cái gì đó. Và tình yêu thương càng lớn thì sự chấp nhận, chịu đựng, và cả hy sinh càng nhiều. Người có tấm lòng lớn thường ít đòi hỏi nơi người khác, nhưng lại đặt tiêu chuẩn cao cho chính mình.

Trong quản trị, khi bầu chọn lãnh đạo, tôi cho rằng một trong những tiêu chí quan trọng bậc nhất chính là tấm lòng. Lãnh đạo nhiều khi không cần giỏi, họ chỉ cần tấm lòng lớn, vì thường những ai bên cạnh họ sẽ được lớn lên nhờ tấm lòng ấy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s