LÒNG THƯƠNG (từ mình) và TÌNH THƯƠNG (từ người)

Nhân bản sẽ thu hút lòng người. Một biểu hiện quan trọng thuộc loại nhất của nhân bản là lòng thương.

Mình tin rằng con người ta tự bản tính luôn cần tình thương, vì vậy sẽ hút nhau đến những nơi mà người ta sống giàu lòng thương. Còn những nơi ít lòng thương hiểu đơn giản là bị chế ngự bởi đố kỵ và ký ức dữ. Sâu xa cũng là do thiếu tình thương khiến lòng thương vơi dần.

Một trong những biểu hiện của người được giáo dục là sống với lòng thương (người và các giống loài khác), đặc biệt là những người có điều kiện khó hơn mình.

Một minh hoạ nhỏ là họ có quyền xài thả cửa số tiền mình làm ra, nhưng vì ngại với dư luận lối xóm mà tự dằn bản năng lại để không chơi trội, hay biết chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn. Dư luận chính là hình ảnh đại diện cho tiếng lòng bên trong. Ngược lại, người ít tính giáo dục là bất chấp dư luận, miễn hợp tiếng lòng của mình là được.

Hiểu rộng hơn là khi đất nước còn nghèo thì cái gì thật sự đáng mới chi, mà phải chi trong sự tính toán chặt chẽ, chứ không chi theo quy trình, theo kế hoạch đến lúc chi thì chi. Đó là chưa kể năng lực yếu kém để biết bao đầu tư âm về hiệu quả, gây lãng phí mà không có chút xấu hổ. Lãnh đạo như thế vừa ngu dốt, vừa thiếu lòng thương. Thật đáng thương cho bề dưới khi có bề trên như vậy.

Một biểu hiện nữa của lòng thương là sự biết ơn người khác, nhất là những người làm ơn cho mình.

Ta biết ơn Tạo Hoá đã cho mình bầu khí quyển, nó quan trọng đến mức chỉ vài phút thiếu vắng là chết toi.

Ta biết ơn gia đình ít là đã cho ta cuộc đời này, nhiều hơn nữa là môi trường đầu tiên dạy ta biết cảm nhận về tình thương.

Ta biết ơn tổ chức/ cơ quan/ công ty đã cho ta cơ hội được trở nên người có ích. Nếu thiếu cái đó ta sẽ thấy mình rất vô dụng. Ta có thể hài lòng hoặc chưa hài lòng về chính sách, chế độ nhưng về cơ bản thì ta cần biết ơn vì trở nên hữu dụng vẫn trọng hơn là sự hài lòng nơi bản thân.

Ta biết ơn bạn bè và những mối quan hệ đã cho ta môi trường thực hành sống với lòng thương, cũng như nhắc nhớ liên tục về bài học tình thương.

Ta cảm ơn dân tộc vì đó là thứ để ta học được thế nào là sự khác biệt và làm sao để tôn trọng sự khác biệt giữa màu da này với màu da kia, chiều cao này với chiều cao kia, ngôn ngữ này với ngôn ngữ kia…

Ngược lại với biết ơn là thái độ vô ơn. Về mục này thì tôi hi vọng sẽ có bài viết từ thầy Hoàng Mạnh Hải (một người anh, người đồng nghiệp của tôi).

Hôm nay quốc tế lao động 1/5, cố gắng sống và làm việc đi kèm lòng thương. Thường có lòng thương sẽ có năng lực, hoặc nếu hạn chế thì sẽ được người khác giúp đỡ vì không ai nỡ từ chối người dễ thương. Trường hợp ngược lại, tức có năng lực nhưng thiếu lòng thương thì e sẽ khó đi đường dài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s