NGƯỜI LỚN

Tôi hay dùng từ "tầm" để nói về những người mình ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi không dùng từ này đối với những người giỏi, mặc dù chưa bao giờ phủ nhận năng lực của họ. Với tôi, người giỏi thì rất nhiều, nhưng người lớn thì ít lắm. Tầm là nói đến cái … Continue reading NGƯỜI LỚN

TỚI HẠN

“Tới hạn” là thuật ngữ trong lĩnh vực vật lý để chỉ một ngưỡng mà khi đạt đến đó sẽ xảy ra sự chuyển đổi về chất. Tôi xin phép mượn chữ này để nói về khả năng con người. Đã có lần nào bạn cảm nhận được rõ rệt về sự chuyển hóa về … Continue reading TỚI HẠN