HẠNH PHÚC QUỐC GIA QUA MỘT GÓC NHÌN

Tôi có xem một video của Nas về chủ đề hạnh phúc ở Việt Nam (https://www.facebook.com/NasDailyVietnam/videos/3058104557550783). Nas là một video blogger nổi tiếng. Tôi vẫn thỉnh thoảng xem clip của anh và rất thích. Có hai lý do chính tôi thích clip của Nas. Một là bạn ấy làm rất ngắn gọn nhưng đa phần … Continue reading HẠNH PHÚC QUỐC GIA QUA MỘT GÓC NHÌN

NGƯỜI LỚN

Tôi hay dùng từ "tầm" để nói về những người mình ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi không dùng từ này đối với những người giỏi, mặc dù chưa bao giờ phủ nhận năng lực của họ. Với tôi, người giỏi thì rất nhiều, nhưng người lớn thì ít lắm. Tầm là nói đến cái … Continue reading NGƯỜI LỚN