CYA & EM

Tôi phải cám ơn câu hỏi của một bạn trẻ đang tham gia chuỗi huấn luyện của CYA. Tôi cám ơn em vì nhờ câu hỏi ấy mà tôi có cảm hứng viết bài này. Và cũng nhờ đó mà tôi tự soi mình, nhận ra mình đang chưa làm tốt công việc, đó là … Continue reading CYA & EM