THIẾU HỌ, MỌI SỰ KHÔNG THỂ HOÀN TẤT.

Trong công việc, tôi quan niệm không có việc gì, vị trí gì gọi là không quan trọng cả. Bởi nếu không, mình đã không tạo nên một vị trí, một công việc như thế. Vấn đề nằm ở chỗ, người làm việc ấy có hiểu được ý nghĩa, giá trị của công việc ấy … Continue reading THIẾU HỌ, MỌI SỰ KHÔNG THỂ HOÀN TẤT.

NGỘ TÍNH

Thật là một phương pháp học hay được phân tích của Elon Musk (http://cafebiz.vn/elon-musk-da-tao-ra-4-cong-ty-ty-do-khi-moi-hon-40-tuoi-nho-phuong-phap-hoc-ma-ban-cung-co-the-ap-dung-20160904181834755.chn). Theo tôi phương pháp này đòi hỏi một điều kiện cần ở người học, đó là ngộ tính. Ngộ tính hiểu nôm na là khả năng hấp thụ, tính giác ngộ của một người về một vấn đề nào đó. Có … Continue reading NGỘ TÍNH

GIẬN DỮ

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ chút về giận dữ. Tôi chưa tìm được tác phẩm nào hay hơn viết về đề tài này của Thầy Thích Nhất Hạnh. Tác phẩm tên "Giận". Tôi đọc nó cũng lâu rồi, chỉ nhớ là đọc trong một hoàn cảnh khá phù hợp, nên thấm rất sâu và … Continue reading GIẬN DỮ

THẤT BẠI

Hôm nay, tôi muốn nói chút về thất bại. “Thất bại” - một từ nghe chẳng có cảm tình chút nào. Ai cũng muốn né, muốn học cách làm sao để thành công, hay ít ra để không thất bại. Cũng dễ hiểu, vì nhiều người nhìn thất bại theo lăng kính là có đạt … Continue reading THẤT BẠI