NGƯỜI LỚN

Tôi hay dùng từ "tầm" để nói về những người mình ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi không dùng từ này đối với những người giỏi, mặc dù chưa bao giờ phủ nhận năng lực của họ. Với tôi, người giỏi thì rất nhiều, nhưng người lớn thì ít lắm. Tầm là nói đến cái … Continue reading NGƯỜI LỚN