LÒNG THƯƠNG (từ mình) và TÌNH THƯƠNG (từ người)

Nhân bản sẽ thu hút lòng người. Một biểu hiện quan trọng thuộc loại nhất của nhân bản là lòng thương. Mình tin rằng con người ta tự bản tính luôn cần tình thương, vì vậy sẽ hút nhau đến những nơi mà người ta sống giàu lòng thương. Còn những nơi ít lòng thương … Continue reading LÒNG THƯƠNG (từ mình) và TÌNH THƯƠNG (từ người)