LÒNG THƯƠNG (từ mình) và TÌNH THƯƠNG (từ người)

Nhân bản sẽ thu hút lòng người. Một biểu hiện quan trọng thuộc loại nhất của nhân bản là lòng thương. Mình tin rằng con người ta tự bản tính luôn cần tình thương, vì vậy sẽ hút nhau đến những nơi mà người ta sống giàu lòng thương. Còn những nơi ít lòng thương … Continue reading LÒNG THƯƠNG (từ mình) và TÌNH THƯƠNG (từ người)

CẢM NHẬN SAU ĐÊM TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2018

Năm nào cũng vậy, dự lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh tôi đều rất xúc động. Xúc động bởi nhìn thấy được những con người ở lứa tuổi thất thập cổ lai hi, thậm chí là U100, U90 nhưng vẫn oằn mình lo nỗi lo chung của dân tộc. Họ làm việc … Continue reading CẢM NHẬN SAU ĐÊM TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH 2018